Preview Mode Links will not work in preview mode

Johan Kants rektorspodd


Sep 19, 2019

En poddlyssnare hörde av sig till mig med önskemål om att Johan Wennström skulle vara gäst. Och vilket härligt samtal det blev.

Johan Wennström är forskare på Institutet för Näringslivsforskning (IFN). Wennström har disputerat inom statsvetenskap och har producerat en lång rad artiklar och skrifter, en hel del om skolan. Det finns nog anledning att återkomma längre fram i podden till Johan Wennström.

För att begränsa innehållet valde jag att begränsa mig till tre områden vi talade om:

  1. Brev till den nybakade läraren (lärarstudenten) - konflikt om kunskap i skolan
  2. New Public Management (NPM)
  3. Betyg

Det var väldigt intressant att höra hur Johan Wennström beskriver hur läraryrket har proletariserats. Från att lärarkåren har varit en självklar auktoritet i samhället har man blivit en proletariserad grupp som arbetar för lön som vilken annan yrkesgrupp som helst. Borta är "kallet" som i så stor utsträckning tidigare styrde läraryrket.