Preview Mode Links will not work in preview mode

Johan Kants rektorspodd


Sep 18, 2020

Marcus Larsson, en halvan av tankesmedjan Balans, hade beskrivit det svenska skolsystemet i allmänhet och friskolesystemet i synnerhet. Jag var tvungen att bege mig till Göteborg för att få en pratstund med Marcus. En dryg timmes samtal skulle kunnat varit minste det dubbla.

Lyssna!!!