Preview Mode Links will not work in preview mode

Johan Kants rektorspodd


Sep 13, 2019

Hörde du Emmas sommarprogram? Om inte så är det ett måste för den som jobbar i skolans värld. Alla som jobbar i skolan borde verkligen lägga ner en timme av sitt liv för att få insikten om att vad de företar sig på sin arbetsplats har direkt avgörande effekt på de barn som går i skolan.

För precis som UR-programmet ”Världens bästa skitskola” lyfte fram för några år sedan talar Emma om det djupt segregerande i skolan när olika grupper inte får chansen att lära sig det de faktiskt har rätt till. Inte minst gäller det pojkarna.

Vilka kvinnor vill gifta sig och skaffa barn med män utan språk? Ja, det är faktiskt den hårda sanningen som går att utröna i en dålig utbildning om allt dras till sin spets.

Emma Leijnse är journalist och har jobbat på Sydsvenska Dagbladet i 20 år. I många år har skolan varit ett av hennes bevakningsområden och Emma har kommit att bli den mest initierade journalisten när det gäller skolfrågor.