Preview Mode Links will not work in preview mode

Johan Kants rektorspodd


Jan 11, 2020

En fråga som jag ständigt undrar över är varför svensk skola har så många barn som inte läser tillräckligt bra. I många sammanhang och tillfällen har jag ställt frågan ifall det går att få alla elever att läsa flytande på tre år, alltså på lågstadiets årskurs 1-3. ”Självklart”, svarar alla lågstadielärare jag har talat med. ”Men varför gör vi då inte det”, undrar jag. Här får jag inga svar. 

Läsningen är nyckeln till all inlärning. En elev som läser som en gud har inga problem med de andra skolämnena och lyckas få överbetyg i de teoretiska ämnena medan en elev som inte läser tillräckligt bra riskerar att bli utan betyg. Det är exakt det som gör att så många elever inte kommer in på gymnasiet - de har inte fått möjligheten att lära sig läsa tillräckligt bra.

I det här poddavsnittut träffar jag den erfarna lågstadieläraren Kicki som talar om hur viktig läsningen är och hur hon jobbar på lågstadiet för att få igång läsningen.

En intressant reflektion är hur Kicki liksom den tidigare blogggästen Annie (säsong 1, avsnitt 31) berättar hur de efter skolans slut har extra läsning med de elever som behöver. Kanske något som kan ha betydelse för en ung människas läsutveckling.

Trevlig lyssning!