Preview Mode Links will not work in preview mode

Johan Kants rektorspodd


Sep 13, 2019

Jag var inte klar med Roy Svensson. En lång lärargärning har mycket att förmedla och i detta poddavsnitt samtalar Roy och jag om diverse frågor, bland annat något känslig: fackets roll.

Jag upplever att lärarfacken har svårt att ta till sig kritik. Jag är personligen sällan kritisk mot lärarfacken och när det gäller Lärarnas Riksförbund står jag nästan alltid bakom dem - LR:s åsikter om hur skolan ska fungera är som hand i handske när det gäller min egen. Däremot har jag vid några tillfällen framfört kritik och det tas inte emot särskilt positivt. Vi får se hur Roys kritik landar.

Roy är utbildad mellanstadielärare och specialpedagog. Han arbetar på gymnasiet med elever som behöver lite extra hjälp med skolarbetet. Lyssna på Roys tankar om skolan.