Preview Mode Links will not work in preview mode

Johan Kants rektorspodd


Sep 5, 2020

Ledarskap är ett ämne som sällan diskuteras när det gäller skola. Läraren ska vara ledare i klassrummet brukar det heta och rektorn ska vara pedagogisk ledare. Ändå uppdagas det gång på gång att det brister just i ledarskap och informella ledare får ta makten - oavsett om det gäller lärare eller elever.

Rektorerna Henrik Ljungqvist och Renas Khezri är två ledare som har varit tvungna att vara tydliga i sitt ledarskap. I Ronnaskolan i Södertälje har deras ledarskapsfilosofi växt fram och som utvecklats till ett ledarskapsprogram som jag ser det.

I det här poddavsnittet träffar jag Henrik och Renas för att tala om deras syn på ledarskap.

Trevlig lyssning!