Preview Mode Links will not work in preview mode

Johan Kants rektorspodd


Aug 29, 2019

Inkludering eller exkludering? Under flera år skulle svenska skolbarn till varje pris inkluderas i en stor klass. Specialpedagogiska myndigheter och myndigheter menade att det var varje barns rätt att gå i vanlig klass - oavsett svårighet. Det var skolans plikt att lösa detta. Skuldbeläggning om skolan inte fixade det hela och onda ögat på dem som vidhöll att liten grupp - alltså exkludering av elever. Många hobbyföreningar bestående av vårdnadshavare till barn med NPF-problematik tryckte på och ställde krav på skolan. På en del skolor monterades smågrupper ner och trycket på övriga skolor blev hårt. 

Eva-Lotta har jobbat som lärare i en liten grupp i många år. Här berättar hon om tanken bakom den lilla gruppen, vilket elevunderlag hon har och vilka svårigheter dessa elever har. Hur gör Eva-Lotta och hennes kollegor för att få eleverna att fungera i skolan?

Trevlig lyssning!