Preview Mode Links will not work in preview mode

Johan Kants rektorspodd


Aug 21, 2019

Fredrik Andersson är svensk- och SO-lärare i Sjöbo kommun i Stockholm. Han är också kommun- och disktriksombud för Lärarnas Riksförbund samt skyddsombud.

Fredrik har uppmärksammats för att han nyligen har anmält Sjöbo kommun till Skolinspektionen för att se vilket ansvar politikerna måste rent ekonomiskt för att skolorna ska kunna uppfylla skollagen.

I det här samtalet berättar Fredrik om hur han ser på skolan och sitt arbete som fackligt ombud. Det blir ett spännande samtal där Fredrik berättar om tankarna bakom anmälan till inspektionen. 

Trevlig lyssning!