Preview Mode Links will not work in preview mode

Johan Kants rektorspodd


Aug 10, 2019

Under många år har Haninge kommun lagt ner tid, energi och resurser på att utbilda personal i Collaborative and Proactive Solutions (CPS). Det är den amerikanska psykologen Ross Greene som har utformat en icke konfrontatorisk samtalsmetodik. I det här poddavsnittet samtalar jag med Michelle som idag arbetar som biträdande rektor. Michelle utbildade sig i CPS för flera år sedan och hon berättar om vad CPS är för något. 

Jag har på min blogg lämnat referenser där du som läsare kan hitta till CPS hemsida där bland annat Alsup kan laddas ner gratis. Även litteratur som sätter dig in i CPS kan med fördel läsa.

Trevlig lyssning!