Preview Mode Links will not work in preview mode

Johan Kants rektorspodd


Mar 29, 2020

Många gånger talas det om att engelskämnet är ett ganska tacksamt ämne att jobba med, eftersom många elever lär sig mycket engelska utanför skolan. I förhållande till de övriga kärnämnena i grundskolan, svenska och matematik, är elevernas kunskaper när det gäller måluppfyllelse och meritvärde relativt goda. I internationell jämförelse är svenska elevers kunskaper i engelska goda. 

Sara har 20 års erfarenhet av att arbeta med engelska på högstadiet. Hon brinner för ämnet och det här samtalet lyfter Sara fram de svårigheter som hon står inför som högstadielärare i engelska. Sara berättar om hennes framgångsfaktorer och även om de problem som kursplanen och nationella prov i engelska utgör.

Trevlig lyssning!