Preview Mode Links will not work in preview mode

Johan Kants rektorspodd


Mar 22, 2020

Vetenskaplig utveckling - vad är det? Bo Sundblad diskuterar hur vetenskap utvecklas utifrån teori, emperi, nya rön och nya teorier. 

Vetenskapsteori måste man ha i botten, något som svensk universitetsutbildning saknar enligt Sundblad. Lyssna på detta intressanta samtal där Bo Sundblad redogör för hur det ligger till med svensk vetenskap utifrån hans perspektiv. Något som verkligen spiller över på pedagogiken och skolan. 

Trevlig lyssning!