Preview Mode Links will not work in preview mode

Johan Kants rektorspodd


Jan 9, 2021

I många år bloggade jag och Helena von Schantz parallellt med våra egna bloggar. Hon befann sig i Norrköping och jag i Stockholm. Vi träffades och skrev en gemensam debattartikel om att återinföra studentexamen. Vi låg väldigt nära varandra när det gällde synen på kunskap, skolans uppdrag och vad lärarens uppdrag var.

Sedan försvann Helena från debatten. Inte sedan 2016 har hon bloggat även om hennes läsvärda texter givetvis ligger kvar på nätet.

Nu har jag återupptagit kontakten med Helena och i detta poddavsnitt berättar hon vad som hände 2016 och berättar även om sin syn på läraruppdraget och skolan.

Trevlig lyssning!