Preview Mode Links will not work in preview mode

Johan Kants rektorspodd


Jan 4, 2020

Diskussion kring betyg har genom åren pågått i media, på min blogg och i andra sammanhang. Betyg som bygger på kunskapsstandarder innefattar förkunskapsprincipen. Men vad innebär det?

Varje elev ska erbjudas en undervisning som startar på och utgår från den kunskapsnivå där eleven befinner sig. Det vill säga, en elev som börjar en viss kurs i ett ämne på gymnasiet eller en viss årskurs i ett ämne på grundskolan, ska ha förkunskaper motsvarande en viss nivå. Den som inte har nått nivån, ska inte börja. I stället ska den eleven erbjudas en undervisning som startar på och utgår från den nivå där eleven befinner sig.

I årets första poddavsnitt för jag ett samtal med Bo Sundblad om förkunskapsprincipen.

Det finns även en hel del material på bloggen.

Trevlig lyssning!