Preview Mode Links will not work in preview mode

Johan Kants rektorspodd


Jan 18, 2020

Tankekvaliteter - vad är det? 

Inom NO- och SO-ämnena myllrar det av begrepp, t.ex. densitet, migration, nativitet men vad innebär dessa begrepp? Det handlar inte om att eleverna ska lära sig definitionen av begreppen utantill i någon slags mekanisk inlärning, utan att undervisningen ska klä begreppen.

Det handlar alltså inte om att eleverna har grundläggande - goda - mycket goda kunskaper eller liknande formuleringar som kännetecknar dagens kunskapskrav. Det handlar snarare om att undervisa utifrån de begrepp som de teoretiska ämnena.

I det här poddavsnittet talar jag med Ove Hartzell om bakgrunden till tankekvaliteterna och utgångspunkten till undervisning som bygger på begrepp.

Trevlig lyssning!